loader image

AQUASTRONG QDX1,5-15-0,37A (002208)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.37(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 120 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 16 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG QDX1,5-15-0,37A (002208)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.37(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 120 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 16 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68
მოდელი KW HP ლ/წთ 25 40 65 85 100 120
QDX1,5-15-0,37A 0.37 0.5 მ³/სთ 1.5 2.4 3.9 5.1 6 7.2
სიმაღლე 15 13 11 9 7 3
Call Now Button