loader image

QY40-12-2.2 (002954)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw)
სიმაღლე 20 m
წყლის რაოდენობა 1000 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 75 mm
ძაბვა 380V
მუშაობის ხანგრძლივობა უწყვეტი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

QY40-12-2.2 (002954)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw)
სიმაღლე 20 m
წყლის რაოდენობა 1000 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 75 mm
ძაბვა 380V
მუშაობის ხანგრძლივობა უწყვეტი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 333.33 500 666.67 800 950
QY40-12-2.2 2.2 3 მ³/სთ 0 20 30 40 48 57
სიმაღლე 20 18 16 12 9 5
Call Now Button