loader image

TUMBO CB 4-60 (001474)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.5 (kw) – 0.75 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 53 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 133.3 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1-1/4″x 1″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO CB 4-60 (001474)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.5 (kw) – 0.75 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 53 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 133.3 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1-1/4″x 1″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა
მოდელი KW HP ლ/წთ 16.67 33.33 45 83.33 116.67 133.33
CB 4-60 0.5 0.75 მ³/სთ 1 2 2.7 5 7 8
სიმაღლე 49 46 42 33 22 15
Call Now Button