loader image

TUMBO CSP-750C INOX (001929)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
სიმაღლე 8.5 m
წყლის რაოდენობა 183 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO CSP-750C INOX (001929)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
სიმაღლე 8.5 m
წყლის რაოდენობა 183 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 50 100 133.333 166.667 183.333
CSP-750C INOX 0.75 1 მ³/სთ 0 3 6 8 10 11
სიმაღლე 8.5 7 5 3.5 1.5 0
Call Now Button