loader image

TUMBO MPQ250 (002525)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0,25 (kw), 0.3 (hp)
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1333,3 L/min
ჰაერის წარმადობა 12 m3/h
ჩაძირვის სიღრმე 0,3-1 m
ძაბვა 220V/50HZ
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO MPQ250 (002525)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0,25 (kw), 0.3 (hp)
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1333,3 L/min
ჰაერის წარმადობა 12 m3/h
ჩაძირვის სიღრმე 0,3-1 m
ძაბვა 220V/50HZ
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ
MPQ250 0.25 0.33 მ³/სთ
სიმაღლე
Call Now Button