loader image

TUMBO QDX1,5-32-0,75 (001933)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
სიმაღლე 32 m
წყლის რაოდენობა 120 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO QDX1,5-32-0,75 (001933)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
სიმაღლე 32 m
წყლის რაოდენობა 120 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 25 33.33 73.33 100 120 130
QDX1,5-32-0,75 0.75 1 მ³/სთ 1.5 2 4.4 6 7.2 7.8
სიმაღლე 32 30 25 20 15 10
Call Now Button