loader image

TUMBO QDX3-20-0,55 (001934)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.55 (kw) – 0.75 (hp)
სიმაღლე 20 m
წყლის რაოდენობა 100 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO QDX3-20-0,55 (001934)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.55 (kw) – 0.75 (hp)
სიმაღლე 20 m
წყლის რაოდენობა 100 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 25 50 58.33 66.66 80
QDX3-20-0,55 0.55 0.75 მ³/სთ 1.5 3 3.5 4 4.8
სიმაღლე 25 20 15 10 5
Call Now Button