loader image

TUMBO Sirio 2.0 (002085)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
ერთფაზიანი ელექტრომომარაგება
მაქსიმალური სამუშაო წნევა 8 bar
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +45 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
დაცვის კლასი IPX5

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO Sirio 2.0 (002085)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
ერთფაზიანი ელექტრომომარაგება
მაქსიმალური სამუშაო წნევა 8 bar
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +45 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
დაცვის კლასი IPX5
Call Now Button