loader image

TUMBO Sirio Entry XP 2.0 (002084)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.8 (kw) – 2.4 (hp)
ერთფაზიანი ელექტრომომარაგება
მაქსიმალური სამუშაო წნევა 8 bar
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +45 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
დაცვის კლასი IPX5

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO Sirio Entry XP 2.0 (002084)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.8 (kw) – 2.4 (hp)
ერთფაზიანი ელექტრომომარაგება
მაქსიმალური სამუშაო წნევა 8 bar
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +45 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
დაცვის კლასი IPX5
Call Now Button