loader image

TUMBO SPA6-28/2-1,1A (001937)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
სიმაღლე 30 m
წყლის რაოდენობა 200 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO SPA6-28/2-1,1A (001937)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
სიმაღლე 30 m
წყლის რაოდენობა 200 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 45 90 150 210 255
SPA6-28/2.1A 1.1 1.5 მ³/სთ 0 2.7 5.4 9 12.6 15.3
სიმაღლე 30 28 25 18 10 0
Call Now Button