loader image

TUMBO SPA6-39/3-1,5A (001938)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 40 m
წყლის რაოდენობა 200 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO SPA6-39/3-1,5A (001938)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 40 m
წყლის რაოდენობა 200 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 60 90 150 210 250
SPA6-39/3-1,5A 1.5 2 მ³/სთ 0 3.6 5.4 9 12.6 15
სიმაღლე 42 38 35 26 14 0
Call Now Button