loader image

TUMBO V1500F (001941)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 12 m
წყლის რაოდენობა 380 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO V1500F (001941)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 12 m
წყლის რაოდენობა 380 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 30 130 195 255 300 342
V1500F 1.5 2 მ³/სთ 1.8 7.8 11.7 15.3 18 20.52
სიმაღლე 12 10 8 6 4 2
Call Now Button