loader image

TUMBO WQ25-26-4 (002459)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 4 (kw) – 5.5 (hp)
სიმაღლე 26 m
წყლის რაოდენობა 416.6 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2.5″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO WQ25-26-4 (002459)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 4 (kw) – 5.5 (hp)
სიმაღლე 26 m
წყლის რაოდენობა 416.6 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2.5″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 150 300 450 600 750 840
WQ25-26-4 4 5.5 მ³/სთ 9 18 27 36 45 50.4
სიმაღლე 30 26.5 24.5 18 9.5 2
Call Now Button