loader image

TUMBO WQ65-22-7.5 (002460)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
სიმაღლე 22 m
წყლის რაოდენობა 1083.33 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 4″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO WQ65-22-7.5 (002460)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
სიმაღლე 22 m
წყლის რაოდენობა 1083.33 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 4″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 300 600 900 1200 1500
WQ65-22-7.5 7.5 10 მ³/სთ 18 36 54 72 90
სიმაღლე 28 25.5 22 18 7
Call Now Button