loader image

TUMBO WQD6-28-1,5 (001939)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 28 m
წყლის რაოდენობა 100 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 180-220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO WQD6-28-1,5 (001939)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 28 m
წყლის რაოდენობა 100 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 180-220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 100 200 250 300 320
WQD6-28-1,5 1.5 2 მ³/სთ 6 12 15 18 19.2
სიმაღლე 28 21 13 6 2
Call Now Button