loader image

VORTEX 4 VKS 250 M (001434)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.8 (kw) – 2.5 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 52 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 230 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 2″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX 4 VKS 250 M (001434)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.8 (kw) – 2.5 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 52 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 230 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 2″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 33.33 83.33 116.66 166.66 200
4 VKS 250 M 1.87 2.5 მ³/სთ 2 5 7 10 12
სიმაღლე 52 48 45 33 23
Call Now Button