loader image

VORTEX 6 YDP 60-05 (001991)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 67 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1000 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 0 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX 6 YDP 60-05 (001991)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 67 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1000 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 0 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 166.66 333.33 500 666.66 833.33 1000
6 YDP 60-05 7.5 10 მ³/სთ 10 20 30 40 50 60
სიმაღლე 64 59 54 47 37 24
Call Now Button