loader image

VORTEX CUT 1500 AF M (001990)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 14.5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 250 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 2″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 220-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX CUT 1500 AF M (001990)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 14.5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 250 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 2″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 220-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 33.33 150 216.66 266.66
CUT 1500 AF M 1.5 2 მ³/სთ 2 9 13 16
სიმაღლე 13 9 6 4
Call Now Button