loader image

VORTEX CUT 1800 AF M (000962)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.8 (kw) – 2.5 (hp)
სიმაღლე 25 m
წყლის რაოდენობა 350 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX CUT 1800 AF M (000962)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.8 (kw) – 2.5 (hp)
სიმაღლე 25 m
წყლის რაოდენობა 350 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 33.33 150 216.66 266.66 333.33
CUT 1800 AF M 1.87 2.5 მ³/სთ 2 9 13 16 20
სიმაღლე 24 21 18 15 8
Call Now Button