loader image

VORTEX GRL 1000 (001432)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
სიმაღლე 30 m
წყლის რაოდენობა 91,66 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX GRL 1000 (001432)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
სიმაღლე 30 m
წყლის რაოდენობა 91,66 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 33.33 53.33 75 91.66
GRL 1000 0.75 1 მ³/სთ 2 3.2 4.5 5.5
სიმაღლე 33 28 20 14
Call Now Button