loader image

VORTEX KTZ 475 (002358)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 40 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1400 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 4″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 25 m
ძაბვა 380V-400V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX KTZ 475 (002358)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 40 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1400 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 4″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 25 m
ძაბვა 380V-400V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 333.33 500 833.33 1000 1333.33
KTZ 475 7.5 10 მ³/სთ 5 20 30 50 60 80
სიმაღლე 39 37 35 28 22 6
Call Now Button