loader image

VORTEX VKS 150 M (001082

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
სიმაღლე 20 m
წყლის რაოდენობა 250 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1¼”
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX VKS 150 M (001082

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
სიმაღლე 20 m
წყლის რაოდენობა 250 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1¼”
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 166.66 233.33 266.66
VKS 150 M 1.1 1.5 მ³/სთ 5 10 14 16
სიმაღლე 20 16 14 10
Call Now Button