loader image

VORTEX VX 300 M (000961)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
სიმაღლე 18 m
წყლის რაოდენობა 566.66 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX VX 300 M (000961)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
სიმაღლე 18 m
წყლის რაოდენობა 566.66 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 333.33 366.66 450 566.66
VX 300 M 2.2 3 მ³/სთ 5 20 22 27 34
სიმაღლე 18 13 12 10 7
Call Now Button