loader image

VORTEX VX 400 T (001431)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 3 (kw) – 4 (hp)
სიმაღლე 25 m
წყლის რაოდენობა 566,6 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX VX 400 T (001431)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 3 (kw) – 4 (hp)
სიმაღლე 25 m
წყლის რაოდენობა 566,6 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 333.33 366.66 450 566.66
VX 400 T 3 4 მ³/სთ 5 20 22 27 34
სიმაღლე 25 21 19 17 12
Call Now Button