loader image

VORTEX W 550 (001074)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 5.5 (kw) – 7.5 (hp)
სიმაღლე 34 m
წყლის რაოდენობა 950 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V-400V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX W 550 (001074)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 5.5 (kw) – 7.5 (hp)
სიმაღლე 34 m
წყლის რაოდენობა 950 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V-400V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 200 400 583.33 666.66 833.33 1000
W 550 5.5 7.5 მ³/სთ 12 24 35 40 50 60
სიმაღლე 44 38 35 34 20 8
Call Now Button